Artigos

OFERTAS DE EMPREGO - CIFP POLITÉCNICO DE LUGO

OFERTA: TÉCNICO ELECTRÓNICO PARA BUQUE OCEANOGRÁFICO REF.: 159 ESTADO: Aberta
A empresa de remolcadores, A NOSA TERRA, precisa un Técnico Electrónico Buque Oceanográfico para:
-Mantenimiento de los equipos de telecomunicaciones satélite, móvil y radio.
- Mantenimiento de los equipos científicos permanentes de a bordo. como CTD, sondas multihaz y monohaz, sensores de red Scanmar, sonares..
- Mantenimiento de los equipos de navegación como GPS, piloto automático, radar..
- Mantenimiento de la red de señales que intercomunican los equipos del buque.
- Asistencia técnica al Jefe de Campaña y los científicos embarcados.
- Asistencia al departamento de máquinas y puente en los componentes electrónicos de motores y maquinillas tales como PLCs o circuitos de las consolas.
- Operación de equipamiento científico como CTD, ROVs y Trineos

Valoraránse coñecementos de inglés e informática.

Periodos de embarque de 2-3 meses.

Salario bruto de 25000-30000 / ano

Se estás interesado enviálles o teu C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2019-06-18 18:44:27


OFERTA: ROTULISTA -INSTALADOR/ORA REF.: 158 ESTADO: Aberta

Empresa de deseño e rotulación do Polígono de As Gándaras de Lugo, VINILOS LUGO, busca ROTULISTA / INSTALADOR a xornada completa.

As principais funcións serán de apoio ao proceso de producción (laminado, preparación de vinilo para a súa instalación. Lixado/pintado corporeas PVC, fabricación de luminosos...)

Instalación de vinilo sobre distintas superficies, rótulos luminosos, etc

Buscamos unha persona polivalente, activa e con ganas de aprender un oficio.

A persoa selecciona será formada para incorporarse de forma indefinida á nosa plantilla.

Valoraránse (aínda que non é indispensable para o posto) coñecementos en programas de deseño (Corel, Photoshop, Indesing...)

A incorporación sería inmediata nunha empresa en crecemento, cunha plantilla xove e con moi bo ambiente laboral.

Os candidatos poden enviar os seus curriculum ao mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2019-06-13 20:15:20


OFERTA: AUXILIAR DE FARMACIA REF.: 157 ESTADO: Aberta

A residencia de maiores de Lugo, ABEIRO GOLD busca un/a TÉCNICO/A DE FARMACIA para incorporse ao Departamento de enfermaría.

A persoa tería que ocuparse da solicitude, recepción e control de stocks de medicamentos e outras necesidades, así como do proceso de preparación das mesmas.

Horario de luns a domingos, 40 horas semanais, cos descansos reglamentarios estipulados no convenio colectivo aplicable.

Contrato de 3 meses, prorrogable a 6 con posterior paso a indefinido.

Salario neto: 900-950€

Se estás interesado/a nesta oferta podes enviarlles o teu C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2019-06-06 17:42:20


OFERTA: ELECTRÓNICO/A REF.: 156 ESTADO: Aberta
A empresa RECAMBIOS FRAÍN de Lugo precisa incorporar unha persoa con coñecementos de electrónica para reparación / comprobación de circuitos electrónicos do sector da automoción.

Valórase:

- Manexo de memorias eeprom, flash
- Realizar clonacións , interpretar códigos con soltura en procesos de soldadura e desoldadura SMD
- Habilidoso en desmontaxe de aparatos electrónicos
- Manexo avanzado de osciloscopio para comprobación de datos CAN-BUS
- Bo nivel de informática
- Interese polo mundo da automoción
- Ao levar a cabo soporte técnico a clientes, tamén se valorará a amabilidade, paciencia e don de xentes.

A empresa ofrece toda a formación necesaria para desenvolver a actividade en campos específicos.

As condicións salariais serán negociables en función da valía do/a candidato/a.

O posto de traballo pode ter condicións de estabilidade.

Os/as interesados/as poden enviar C.V.actualizado a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2019-06-05 18:02:27


OFERTA: ELECTRÓNICO/A REF.: 155 ESTADO: Aberta
Empresa de instalacións de pesaxe industrial, BÁSCULAS NORA, necesita incorporar para Lugo unha persoa con coñecementos de Electrónica.

Se estás interesado/a envíalles o teu C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2019-05-28 17:56:38


OFERTA: TITULADO/A CARPINTARÍA E MOBLE REF.: 154 ESTADO: Aberta
Empresa de Lugo, Mobles Villamor, selecciona unha persoa con titulación de Formación Proesional de Grao Medio de "Carpintaría e Moble" para traballar de carpinteiro/a a xornada completa.

As ocupacións serán traballo de taller e desprazamentos, fabricación de cociñas, armarios e mobles especiais e montaxe de cociñas, mobles, portas e tarimas.

Se estás interesado/a envíalles o teu C.V a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2019-05-28 17:14:53


OFERTA: TÉCNICO/A SUPERIOR ELECTRÓNICA REF.: 153 ESTADO: Aberta
Os Astilleros Barreras de Vigo necesitan candidatos/as para un proceso de selección de dos TÉCNICOS SUPERIORES EN ELECTRÓNICA.

Os/as i interesados/as poden enviar CV a :This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2019-05-27 13:57:20


OFERTA: MONTADOR/ORA DE LUMINARIAS REF.: 152 ESTADO: Aberta
A Fundación Universidade de A Coruña oferta 12 meses de prácticas renumeradas para alumnado titulado no CS Sistemas Electrotécnicos e Automatizados e CS Mantemento Electrónico nunha empresa de luminarias de Lugo.

É requisito imprescindible non ter un contrato anterior con esta titulación e ter o título nos últimos tres cursos académicos.

Se estás interesado/a podes inscribirte ata o domingo 19 de maio na seguinte páxina: http://www.fundacion.udc.es/oferta.asp?id=2658

Data de Creación: 2019-05-14 18:04:53


OFERTA: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN LABORATORIO REF.: 151 ESTADO: Aberta

Compañía de análisis clínicos ubicada en Lugo selecciona un/unha persoa coa titulación de Técnico Superior de Laboratorio Clínico e Biomédico.
Os/as interesados/as deben enviar C. V a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2019-05-07 10:23:22


OFERTA: TITULADO/A FP PARA CARPINTARÍA METÁLICA REF.: 150 ESTADO: Aberta
Empresa de Carpintaría metálica de Melide busca persoa con titulación de Formación Profesional ( CM Carpintaría e moble ou CS Proxectos de Edificación) para unha oferta laboral na súa empresa.
As ocupacións serían:
- Imputación de albaranes e facturas
- Deseño e despece
- Xestión de pedidos
- Medición de obras

Valórase o manexo de AUTOCAD, o programa de Contabilidade ODOO, coñecementos de ofimática básica e Carnet de conducir.

Os/as interesados/as deben enviar C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2019-04-23 17:03:23


OFERTA: COIDADOR/ORA DEPENDENTES A DOMICILIO REF.: 149 ESTADO: Aberta

Empresa colaboradora co Concello de Lugo na Atención Sociosanitaria a persoas no domicilio busca persoas coas titulaciós de FP de:

- CM Atención a persoas en situación de dependencia
- CM Coidados Auxiliares de enfermaría

Se estás interesado/a nesta oferta laboral inscríbete e envía o teu C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2019-04-12 13:56:03


OFERTA: INSTALADOR/ORA ELECTRICISTA REF.: 148 ESTADO: Aberta
Empresa de iluminación de Lugo, MASLIGHTING LED busca unha persoa con titulación de Formación Profesional para traballar como instalador/ora de luminarias.

É a través dunha Beca Feuga, polo que cumpre ter as características destas becas.

Se estás interesado/a, debes enviarlles o teu C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2019-04-12 12:08:21


OFERTA: ELECTROMECÁNICO REF.: 147 ESTADO: Aberta

A empresa de maquinaria industrial e para construcción, TALLERES TORNEIRO de Lugo busca un/unha ELECTROMECÁNICO/A para mantemento, reparación e montaxe-desmontaxe de grúas, montacargas e puentes-grúa.

Se estás interesado/a envíalles o teu C.V. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2019-04-08 18:09:03


OFERTA: XESTOR DE CALIDADE REF.: 146 ESTADO: Aberta
A empresa BIONA ( DE HEUS NUTRICIÓN ANIMAL) multinacional líder de nutrición animal desexa incorporar unha persoa como Xestor de Calidade con estudos de FP de Grao Superior de Procesos e calidade na industria alimentaria para Lugo.

Ofrece formación a cargo da empresa e un contrato eventual a xornada completa.

Busca unha incorporación inmediata, polo que se estás interesado/a, debes enviarlles o teu C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. o antes posible

Data de Creación: 2019-04-03 19:58:26


OFERTA: TÉCNICO REPARACIÓN MÓVILES REF.: 145 ESTADO: Aberta

A Empresa de Lugo, MY SHOP SPAIN, busca un/unha titulado/a de Formación Profesional para reparación de teléfonos móviles.
Impartirá unha formación previa.

Se estás interesado/a envía C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2019-03-27 22:23:13


OFERTA: PROXECTISTA DE EDIFICACiÖN REF.: 144 ESTADO: Aberta
A empresa EQUALTECNIA de Enxeñaría e Consultoría de Lugo selecciona un/unha Técnico/a Superior en Proxctos de Edificación con perfil administrativo para incorporación inmediata.

Busca un perfil híbrido que combine coñecementos en proxectos e administración.

Imprescindible coñecementos de Ofimática e AutoCAD.

Se estás interesado/a envíalles o teu C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2019-03-14 13:51:29


OFERTA: MANTEDOR/ORA ELECTRICISTA REF.: 143 ESTADO: Aberta
A empresa TORVAR de maquinaria de construcción ubicada no Polígono de O Ceao de Lugo, precisa incorporar unha persoa coa titulación de formación profesional de Grao Medio de INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS E AUTOMÁTICAS (con formación en máquinas eléctricas) .

Se estás interesado/a nesta oferta laboral, envía un C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2019-03-11 10:14:24


OFERTA: TÉCNICO/A ELECTRÓNICO/A REF.: 142 ESTADO: Aberta

A CRTVG convoca unha proba para un contrato en prácticas de TÉCNICO/A ELECTRÓNICO/A para titulados/as en Ciclo Superior de Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos menores de 30 anos.

Se desexas obter máis información sobre esta convocatoria, podes atopala no seguinte enlace: http://www.crtvg.es/crtvg/portal-de-transparencia/actividade-corporativa/recursos-humanos/emprego-e-practicas/ofertas-emprego/convocatoria-para-a-proba-dun-contrato-en-practicas-na-categoria-laboral-de-tecnico-a-electronico-a-na-crtvg

Data de Creación: 2019-03-07 19:11:22


OFERTA: AUXILIAR CLÍNICA DENTAL REF.: 141 ESTADO: Aberta

A clínica dental Dolores García de Lugo busca un/unha alumno/a titulado/a en GM COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMARÍA para unha BECA FEUGA con posibilidade de contrato ao finalizala.

Se cumpres as condicións e estás interesado/a podes contactar coa propia clínica ou con esta Bolsa de Emprego.

Data de Creación: 2019-02-28 12:29:03


OFERTA: TITULADO FP ELECTRICIDADE REF.: 140 ESTADO: Aberta

A empresa MASLIGHTING LED de Lugo, selecciona unha persoa con titulación de Formación Profesional de Electricidade para montaxe de luminarias.

Trátase dunha Beca, polo que o/a solicitante ten que ser menor de 30 anos , ter a titulación de FP nos últimos tres anos e estar inscrito no servizo público de emprego como solicitante de becas.

Se estás interesado/a envía C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2019-02-22 16:25:55


OFERTA: TÉCNICO MANTEMENTO REF.: 139 ESTADO: Aberta
A empresa NANOGAP busca para un proceso de selección a un/unha TÉCNICO/A DE MANTEMENTO para:
- Reparacións de equipos rotos
-Mantemento preventivo
-Calibración de equipos
-Melloras de instalacións
-Actualización dos rexistros de mantemento na ERP da compañia
-Apoio proxectos de I+D
-Loxística
-Xestión da compra da materia prima e material de oficina
-Preparación envíos a clientes

Os/as interesados/as en participar neste proceso de selección deben enviar C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>
póñendo no asunto "Técnico de Mantenimiento".

Data de Creación: 2019-02-15 13:42:48


OFERTA: AUXILIAR DE ENFERMARÍA REF.: 113 ESTADO: Pechada
Clínica de diálise de Monforte de Lemos, busca un/unha Auxiliar de Enfermaría para incorporación inmediata.
Os/as interesados/as deben enviar C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ou contactar telefónicamente coa clínica.

Data de Creación: 2018-07-04 16:35:28


OFERTA: TTITULADO MECANIZADO REF.: 112 ESTADO: Pechada
Empresa de Monforte de Lemos adicada á fabricación de maquinaria para tronzadoras MG necesita persoal coa TITULACIÓN DE MECANIZADO.

Os interesados deberán enviar C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2018-06-21 10:04:30


OFERTA: MECÁNICO-AXUSTADOR REF.: 111 ESTADO: Pechada
A Empresa de mantemento industrial de Begonte S.M.I adicada ao mantemento industrial de varias fábricas ( Fibranor, Finsa, Erimsa, Piensos Nanfor, etc) solicita para incorporación inmediata persoas cos seguintes perfía:

- Torneiro-Fresador
- Mecánico- Axustador
- Soldador
- Montador de estruturas

Se estás interesado/a debes enviar o teu C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Data de Creación: 2018-06-18 12:52:21


OFERTA: TÉCNICO DE MANTEMENTO ELECTRÓNICO REF.: 110 ESTADO: Pechada
O Grupo PSA no seu Centro de Vigo, inmerso no lanzamento de novos vehículos necesita incorporar profesionais de diferentes oficios industriais.

Están interesados en perfiles de Formación Profesional dos seguintes títulos:

- CS Automatización e Robótica Industrial
- CM Instalacións Eléctricas e Automáticas
- CS Mantemento Electrónico
- CS Fabricación Mecánica

Se estás interesado/a diríxete a eles a través do e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. indicando no asunto" Vacantes Profesionales Centro de Vigo de Groupe PSA"

Data de Creación: 2018-06-18 10:52:43


OFERTA: AUXILIAR DE ENFERMARÍA REF.: 109 ESTADO: Pechada
A Residenia de maiores ABEIRO GOLD de Lugo busca AUXILIAR DE ENFERMERÍA para coidado de residentes no centro.

Se estás interesado/a debes enviarlles un C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2018-06-11 13:39:47


OFERTA: PROGRAMADOR/ORA DE FABRICACIÓN PEZAS DENTÁIS REF.: 108 ESTADO: Pechada
Unha empresa de Lugo cidade, TÉCNICA DENTAL STUDIO VP, solicita unha persoa con control e manexo de Programación asistida por computador (CAM) para fabricación de pezas dentais.

Os/as interesados/as deben enviar o seu C.V. a :This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2018-06-05 10:22:56


OFERTA: AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO REF.: 107 ESTADO: Pechada
No Concello de A Pastoriza precisan un/unha AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO para os tres meses de verán.

Valórase ter a titulación de FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRAO MEDIO DE ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, aínda que non é imprescindible.

Os/as interesados/as deben enviar un C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2018-06-04 11:42:58


   
FSE
   
FSE
   
iso9001
   
   
Acreditación
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
© CIFP Politécnico de Lugo