Oferta polo réxime das persoas adultas na modalidade a distancia (oferta modular)

Detalles
Visitas: 28855

 IMPORTANTE: Nos ciclos ofertados na modalidade a distancia son compatibles todos os módulos do ciclo, pero o horario das sesións presenciais optimizarase para os módulos de cada grupo, polo que se recomenda matricularse en módulos pertencentes a un mesmo grupo.

A matrícula nos módulos dun ciclo non poderá superar a carga lectiva anual de 1.000 horas (Artigo 5, da ORDE do 12 de xullo de 2011).

 

27006516 CIFP POLITÉCNICO DE LUGO

GRAO MEDIO

ZMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia

 GRUPO A

Módulos autorizados

Horas

Prazas

MP0215 Apoio domiciliario

 240

50

MP0213 Atención e apoio psicosocial

240

50

MP0216 Atención sanitaria

 213

50

MP0212 Características e necesidades das persoas en situación de dependencia

 160

50

MP0218 Formación e orientación laboral

 107

50

 
GRUPO B

MP0210 Organización da atención ás persoas en situación de dependencia

 123

50

MP0217 Atención hixiénica

123

50

MP0020 Primeiros auxilios

87

50

MP0211 Destrezas sociais

123

50

MP0214 Apoio á comunicación

87

50

MP0831 Teleasistencia

104

50

MP0219 Empresa e iniciativa emprendedora

53

50

ZMSAN02 Farmacia e parafarmacia

 

Módulos autorizados

 Horas

 Prazas

GRUPO A

MP0061 Anatomofisioloxía e patoloxía básicas

107

50

MP0103 Operacións básicas de laboratorio

239

50

MP0101 Dispensación de produtos farmacéuticos

213

50

MP0106 Formación e orientación laboral

107

50

MP0099 Disposición e venda de produtos

107

50

MP0104 Formulación maxistral

187

50

 

GRUPO B

MP0107 Empresa e iniciativa emprendedora

53

50

MP0100 Oficina de farmacia

157

50

MP0102 Dispensación de produtos parafarmacéuticos

210

50

MP0020 Primeiros auxilios

53

50

MP0105 Promoción da saúde

157

50