Detalles

        Logo do traballo desenvolto polo Coordinador de Programas Internacionais, alumnos do noso centro marchan a realizar o periódo de FCT no extranxeiro, a traves dos dous programas nos que participamos: 

 

PROXECTO LEONARDO DA VINCI "EUROPA. NEXT STATION"

Para Ciclos Medios e que consiste realización de 5 semanas de FCT.  

CICLO

PAÍS

EMPRESA

CM Instalacións de Telecomunicaións

2

Polonia (BozKow)

ZPAS – Net Nowa Ruda

CM Instalacións Eleéctricas e Automáticas

1

Polonia (BozKow)

ZPAS – Net Nowa Ruda

 

 

 

 

 

PROXECTO ERASMUS: "PRAXEUROPA"

Para Ciclos Superiores e que consiste na realización completa da FCT.

CICLO

PAÍS

EMPRESA

CS Laboratorio de diagnóstico clínico

1

Malta (Valleta)

Blood Bank of Malta

1

Malta (Attard)

Centru San Frangisk Animal Hospital

CS Sistemas electrotécnicos e automatizados

2

Malta (Mriehel)

Melita PLC

CS Programación da produción en fabricación mecánica

2

Malta (Marsa)

Thermoplastics Ltd

 

 

   
FSE
   
FSE
   
iso9001
   
   
Acreditación
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
© CIFP Politécnico de Lugo