Horarios Ciclos 2022/23 (Actualizados)

Detalles

Actividades Deportivas.

Edificación e Obra Civil.

FP Dual CS Proxectos de edificación

Electricidade e Electrónica.

Industrias Alimentarias.

Fabricación Mecánica.

Madeira, Moble e Cortiza.

Sanidade.

Servizos Socioculturais e á Comunidade.

   
FSE
   
Acreditación
   
   
FSE
   
iso9001
   
Departamento Orientación
   
   
   
   
   
   
   
   
© CIFP Politécnico de Lugo