DEPTO. ACREDITACIÓN E P R O B A S

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS

¿ACREDITACION?

¿Que podo acreditar? 

CONVOCATORIA 2020
SOLICITUDES

NOVO CALENDARIO ACREDITACIÓN 2020

Detalles

   
FSE
   
Departamento Orientación
   
Departamento Orientación
   
FSE
   
iso9001
   
Acreditación
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
© CIFP Politécnico de Lugo