Imprimir

Unha vez feito o proceso de selección do profesorado, os candidatos presentados e, por tanto, seleccionados son os profesores do noso centro Mª dos Anxos Garabana e Xesús Ferreiro.