Documentos Matrícula

Detalles
DOCUMENTACIÓN OBRIGATORIA PARA MATRICULARSE NO CENTRO

1.- Fotocopia do DNI

2.- Certificado de Estudos (Orixinal)

3.- Dúas fotografías tipo carné (co nome e apelidos ó dorso)

4.- Os menores de 28 anos, xustificante de pago do seguro escolar

   
FSE
   
Acreditación
   
Aula 4.0
   
Rumed
   
Benestar
   
FSE
   
iso9001
   
Departamento Orientación
   
   
   
   
   
   
© CIFP Politécnico de Lugo