PROBAS LIBRES 2024 - CIFP POLITÉCNICO DE LUGO

Detalles
CONVOCATORIA PROBAS LIBRES 2024

ORDE do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Os centros realizarán a baixa de oficio da matrícula da proba cando unha persoa matriculada non asista inxustificadamente á xornada de acollemento a que se refire o artigo 22.2 ou a calquera das partes en que se organiza a proba de cada módulo profesional.

 

IMPORTANTE: Tanto para a xornada de acollemento como para as probas, as persoas aspirantes deberan levar consigo o documento que acredite a sua identidade.

 

As Validacións e as puntuacións das probas plublicaranse no Taboleiro de Anuncios do centro.

 

 XORNADA DE ACOLLEMENTO


 DIA:
 Venres 31 de Maio   HORA: 11:00 h    LUGAR: Salón de Actos

 

 HORARIOS E PROGRAMACIÓNS PROBAS LIBRES
 
   
 
   

 

   
FSE
   
Acreditación
   
Aula 4.0
   
Rumed
   
Benestar
   
FSE
   
iso9001
   
Departamento Orientación
   
   
   
   
   
   
© CIFP Politécnico de Lugo