Presentación

Detalles

SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E A COMUNIDADE 

 O Departamento de Servizos Socioculturais e á Comunidade imparte  este ano o  Ciclo Superior de Educación Infantil na modalidade de  diurno e en oferta modular.

Outro ciclo da familia profesional que se oferta é o  Ciclo Medio de Atención Sociosanitaria en oferta modular no réxime de persoas adultas cos seguintes módulos: Atención e Apoio Psicosocial, Apoio Domiciliario, Necesidades Físicas e Psicosociais de Colectivos Específicos e Atención Sanitaria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESORADO

 


   
FSE
   
FSE
   
iso9001
   
   
Acreditación
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
© CIFP Politécnico de Lugo