Erro
  • JUser: :_load: Unable to load user with id: 63

Presentación

Detalles

MANUAL DO USUARIO DA BIBLIOTECA

INDICE

1.- Introducción.

2.- Información xeral da biblioteca.

     2.1- Situación.
     2.2- Horario.
     2.3- Normas básicas de uso.
     2.4- Préstamo de servicios.
     2.5- Obter tarxeta de socio para o préstamo.
     2.6 Retorno do material prestado.

3.-  Material bibliográfico.

      3.1- Consultas catálogo.
      3.2- Libros de literatura.
      3.3- Obras de referencia e consulta.

4.- Servicio de prensa diario.

5.- Servicio de Internet.

1.-  INTRODUCCIÓN.

 A Biblioteca está integrada nun proxecto en rede de bibliotecas de Galicia chamado Meiga.  www.opacmeiga.rbgalicia.org .   Meiga é un proyecto nacido no ano 1977, dirixido poloo Centro Superior Bibliográfico de Galicia, coa intención de crear un sistema básico, integral e único para a xestión de bibliotecas, pertenecentes a rede de bibliotecas de Galicia.
Os usuarios teñen a capacidade   de aceder a redes virtuais de bibliotecas.
Este documento ten como obxetivo aumentar a concienciación sobre as actividades desenvolvidas nésta biblioteca, para que tódolos alumnos e profesores que compoñen este Centro, coñecer os seus recursos, como funciona e cales son os servicio que pode ofrecer.

2.- INFORMACIÓN XERAL

2.1.-  HORARIO

 O horario de apertura da biblioteca corresponde ao horario escolar:
         
    8:30 a 15 horas.
    16:45 a 23 horas.

2.2.-  SITUACIÓN.

  A biblioteca encóntrase no primeiro andar do edificio principal do Centro, situada  no lateral dereito.

2.3.-  REGLAS BÁSICAS DE USO

A Biblioteca é un lugar de estudo é lectura, polo tanto, debe ser mantida unha conduta axeitada e gardar silencio.
Tódolos  usuarios deben comportarse con correción e respeto.
Deberá manterse limpia, co uso correcto dos mobles e materiais.
Na  biblioteca non se  poderá  comer nin  beber.
Non se permite usar teléfono móvil, vídeo ou reproducir audio

2.4.- SERVICIOS DE PRESTAMO

    O servizo de préstamo e devolución farase nos   siguientes horarios:

    Luns de      9:30 a !4:00

   Martes        9:30 a 14:00

   Mércores     9:30 a  !4:00

   Xoves         9:30 a 14:00

   Venres       9:30 a 13:00


           En horario de tarde-noite

Luns        18:45 a 19:45

Martes    18:45 a 20:00

Mércores   18:45 a 19:45             

Excluense do préstamo: obras básicas de referencia, películas e videos.
A duración do préstamo será dun período de 15 días, que en caso de vacación, se pode estender, a un novo período.
O número de volúmes a proporcionar será un máximo de tres.
O usuario farase responsable do material que utilice. No caso de dano ou pérda, quedará obligado a sua sustitución.
Ningún membro da comunidade poderá retirar fondos sen previo aviso os responsables.

2.5.-  OBTENCIÓN DE CARNET DE SOCIO.

  Para utilizar o servicio de préstamo, é obrigatorio, obter unha tarxeta de membro. Isto pódese obter, no horario de préstamo, coa introdución da tarxeta de identidade. Os datos necesarios son:

Nome completo
DNI
Enderezo
Localidade
Provincia e C. P.
Teléfono
Data de nacemento.

  Como datos adicionais pódense indicar as afeccións.

2.6.- RETORNO DO MATERIAL PRESTADO

  O material solicitado ten un préstamo de 15 días.
Os usuarios que tarden en volver un exemplar, pódeselles sancionar coa retirada da licenza, por un período de tiempo de tantos días como sobrepase o tempo autorizado.
 No caso de dano, si este é leve, ten que notificar ao servizo de préstamo. Si éste fora serio ou en caso de pérda, será necesario repoñer a obra.
O finalizar ó período do curso escolar, todo ó material prestado debe ser devolto.

3.-   MATERIAL BIBLIOGRÁFICO.

3.1- CONSULTAS NO  CATÁLOGO.

  Para acceder ao catálogo da nosa biblioteca, temos que entrar en...  www.opacmeiga.rbgalicia.org., municipio de Lugo, biblioteca escolar, Politécnico Lugo.
  Temos tres tipos de busca: directa, texto libre e rangos e registros.

Directa. Permite a busca por campos: Titulo, Autor Títulos uniformes, Autoridades, Series, CDU, Editorial e Nº de registro.

Busca por Título. Temos que introducir ó título completo ou por parte. Si introducimos parte, esta corresponderá ao inicio do título cun mínimo de tres caracteres.
Busca por autor. Sempre a partir do primeiro apellido.
Busca por tema. Introducimos la palabra a buscar y seleccionamos el campo serie.
Búsqueda por serie. Introducimos a palabra a buscar e seleccionamos ó campo serie    

Busca por CDU. Introducimos la CDU completa ao comenzo. Sempre cun  mínimo de tres caracteres.

   Busca por editorial. Introducimos ó nome do editor comercial, non debe usarse os termos da editorial, editores. Exemplo Alianza non Alianza editorial.
   Busca por ISBN. Introducimos ó número completo ao inicio. Sempre cun mínimo de catro caracteres.

Texto libre.  Neste tipo de busca, pódese indicar varios valores asociados aos tipos de campos que aparecen na pantalla. Exemplo, podemos atopar rexistros de Rosalía de Castro (indicando no campo de autor) é na editorial Galaxia (no campo editorial).

Rango registros. Recupera os rexistros pertenecentes ao rango indicado. Hay que indicar os valores correspondientes ao intervalo é pulsar no botón Buscar.

3.2.-   LIBROS DE LITERATURA.

  Entre os libros aos que podemos acceder na biblioteca encuentranse libros de literatura tanto clásica como contemporánea, historia, poesía, teatro é literatura xuvenil de autores en lingua española é lingua galega.

3.3.-  OBRAS DE REFERENCIA.

 As varias obras de referencia que podemos atopar son:

Diccionarios que poden ser: xenerales, especializados y bilingües.
Enciclopedias.
Atlas.


4.-  SERVICIO DE PRENSA DIARIO.

  Na biblioteca encóntranse tódolos días a prensa diaria correspondente aos xornais El Progreso e La Voz de Galicia.

5.-  SERVICIO DE INTERNET.
Hay catro ordenadores para uso dos usuarios da biblioteca, para realizar traballos con conexión a Internet sempre relacionados coas actividades docentes. Non está permitido o uso a Internet para:

Acceso a páxinas de contido violento, pornográfico, racista etc.
Cambio de iconos, pantallas etc.
Descargar ou acceder a xogos.
Gravar arquivos no disco duro.
Usar e instalar programas e outras aplicacións que Internet.

 

 

   
FSE
   
Acreditación
   
Aula 4.0
   
Rumed
   
Benestar
   
FSE
   
iso9001
   
Departamento Orientación
   
   
   
   
   
   
© CIFP Politécnico de Lugo