Enquisas alumnado

Detalles

As enquisas son totalmente anónimas. Ó remate só se verán os resultados por porcentaxes.
Despois de cada pregunta temos que premer no botón "Vote".
Grazas por colaborar.


 

 

1. Cal é a túa lingua habitual?

Só o castelán - 17.7%
Predomina o castelán - 23.3%
Castelán e galego por igual - 15.1%
Predomina o galego - 27.9%
Só galego - 16.1%

Total votes: 498
The poll has expired
Refresh results

 

2. Cal é a lingua que usas habitualmente para comunicarte en familia?

Só o castelán - 23.1%
Predomina o castelán - 15.9%
Castelán e galego por igual - 8.5%
Predomina o galego - 18.7%
Só galego - 33.8%

Total votes: 497
The poll has expired
Refresh results

 

3. Cal é a lingua que usas habitualmente para comunicarte no ámbito escolar?

Só o castelán - 15.5%
Predomina o castelán - 27.5%
Castelán e galego por igual - 12.7%
Predomina o galego - 29.9%
Só galego - 14.3%

Total votes: 502
The poll has expired
Refresh results

 

4. Cal é a túa capacidade para falar galego?

Moi baixa - 6.2%
Baixa - 3.6%
Media - 27.5%
Alta - 35.9%
Moi alta - 26.7%

Total votes: 501
The poll has expired
Refresh results

 

5. Cal é a túa actitude para a utilización do galego no ámbito educativo?

Moi desfavorable - 9.9%
Desfavorable - 5.7%
Indiferente - 23.9%
Favorable - 35.6%
Moi favorable - 24.9%

Total votes: 477
The poll has expired
Refresh results

 

6. Cal é a túa actitude para a utilización de recursos bibliográficos e TIC en galego?

Moi desfavorable - 10.5%
Desfavorable - 9.1%
Indiferente - 29.4%
Favorable - 36.6%
Moi favorable - 14.4%

Total votes: 486
The poll has expired
Refresh results

   
FSE
   
Acreditación
   
   
FSE
   
iso9001
   
Departamento Orientación
   
   
   
   
   
   
   
   
© CIFP Politécnico de Lugo