OFERTAS DE EMPREGO - CIFP POLITÉCNICO DE LUGO

Detalles

OFERTA: SOLDADOR/ORA REF.: 359 ESTADO: Aberta
TALLERES FRANQUEAN C.B. necesita incorporar soldador/ora para labores de fabricación de carpintaría metálica en ferro e estructuras metálicas así como en montaxe en obra.

Se estás interesado/a, envía C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2023-09-21 17:17:48


OFERTA: TÉCNICOS/AS DEPORTIVOS REF.: 358 ESTADO: Aberta
Convocatoria de BOLSAS DE EMPREGO PARA TÉCNICOS/AS DEPORTIVOS de diversas modalidades:

- TÉCNICO/A DEPORTIVO MULTIDISCIPLINAR
- TECNICO DEPORTIVO DE ACTIVIDADES NO MEDIO NATURAL
- TÉCNICO/A DEPORTIVO DE TENIS
- TÉCNICO/A DEPORTIVO TAEKWONDO

Contratacións laborais temporais da Fundación USC.

Máis información en: https://fundacionusc.gal/gl/fundacion/e-xestions/emprego

Prazo de presentación de solicitudes ata o xoves 21 de setembro de 2023

Data de Creación: 2023-09-18 16:49:11


OFERTA: INSTALADOR/ORA MAQUINARIA DE ORDEÑO REF.: 357 ESTADO: Aberta
ADDECCO selecciona persoa con titulación de Formación Profesional para ocupación de INSTALADOR/ORA DE MAQUINARIA DE ORDEÑO en granxas para zoa de Outeiro de Rei e Trazo.

Ofrécese:

- Contrato indefinido
- Horario de 9:00 a 18:00 horas
- Formación inicial a cargo da empresa
- Salario: 16.400 E b/a

Se estás interesado/a envía C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2023-09-13 16:48:52


OFERTA: XESTOR/A DE SOPORTE E ATENCIÓN AO USUARIO REF.: 356 ESTADO: Aberta
ABANTE SERVIZOS EMPRESARIAIS selecciona persoas para Lugo para ocupación de XESTOR/A DE SOPORTE E ATENCIÓN AO CLIENTE.

Preferentemente con interese en enfocar á traxectoria profesional a un entorno relacionado co webhosting.

A empresa ofrece formación inicial e continua a cargo da empresa e salario fixo+incentivps

Se estás interesado/a nesta oferta laboral,envía C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2023-09-12 13:05:39


OFERTA: TÉCNOCO/A PREVENCIÓN RISCOS LABORAIS SECTOR E REF.: 355 ESTADO: Aberta
A Sociedade Española de Montaxes Industriais S.A. selecciona unha persoa titulada no CS SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS E AUTOMATIZADOS para traballo en LUCO como TÉCNICO/A PREVENCIÓN RISCOS LABORAIS NO SECTOR ELECTRICO.

Se estás interesado/a envía C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2023-09-12 12:07:29


OFERTA: TÉCNICO/A DE TELECOMUNICACIÓNS REF.: 354 ESTADO: Aberta
GETECOM, empresa de telecomunicacións precisa aumentar a plantilla de INSTALADORES TÉCNICOS/AS DE TELECOMUNICACIÓNS EN GALICIA, na comarca de Lemos.

Valoraráse ter experiencia en fibra óptica.

Interesados/as enviar C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2023-09-08 12:56:04


OFERTA: DELINEANTE REF.: 353 ESTADO: Aberta
ARBOREJARDIN, S.L. Unipersonal ,empresa especializada en traballos de mantemento e deseño de xardins e espazos verdes necesita incorporar unha persoa coa titulación de CICLO SUPERIOR PROXECTOS EDIFICACIÓN para incorporarse á empresa en Lugo.

Funcións:

- Replanteo de obra e medicións das unidades de obra.

- Empleo de Autocad e programas de deseño 3D (Blender, Sketchup,...).

Xornada:

- Xornada completa, con posibilidade de media xornada se o solicitante/a e á empresa lles parece convinte.

Salario:

- A convir en función da xornada.

Nota:

- Con formación a cargo da empresa naqueles aspectos relacionados específicamente coa xardinería.

Interesados/as enviar C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2023-09-07 18:47:43


OFERTA: VIXIANTE DE OBRA REF.: 352 ESTADO: Aberta
PROYFE, grupo de empresas de consultoría, enxeñaría e arquitectura selecciona persoa coa titulación de formación profesional, CICLO SUPERIOR PROXECTOS DE EDIFICACIÓN para traballar como VIXIANTE DE OBRA.

Interesados/as enviar C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2023-08-24 16:08:26


OFERTA: XEFE/A DE OBRA REF.: 351 ESTADO: Aberta
XARDINOR, empresa especializada en construción e instalación a medida de estruturas de madeira para exterior selecciona XEFE/A DE OBRA con coñecementos de madeira para produción en fábrica e control de obra.

Requírese titulación de formación profesional:
- CM Carpintaría e Moble
- CM Instalación e Amoblamento
- CS Deseño e Amoblamento

Interesados/as enviar C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2023-07-21 10:27:39


OFERTA: CARPINTEIRO/A REF.: 350 ESTADO: Aberta
XARDINOR, empresa especializada en construción e instalación de estruturas de madeira para exterior, busca unha persoa con titulación de FP, CM Carpintaría e Moble ou CM Instalación e Amoblamento para traballar como CARPINTEIRO/A para montaxe de elementos de madeira no exterior ( paseo, pérgolas, cubertas).

Interesados/as enviar C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2023-07-21 10:14:50


OFERTA: TÉCNICO/A ATENCIÓN SOCIOSANITARIA REF.: 349 ESTADO: Aberta
A Xefatura Territorial de Política Social e Xuventude de Lugo abre un proceso selectivo para incorporar persoal para o Centro de Atención a Persoas con Discapacidade
(CAPD) de Sarria.
Precísase ter a titulación de GM ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.

Interesados/as remitir C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2023-07-19 15:52:07


OFERTA: MONITOR/A TALLER INFANTIL REF.: 348 ESTADO: Aberta
GRUPO EULEN selecciona persoas coa titulación de CICLO SUPERIOR EDUCACIÓN INFANTIL para contrato durante os meses de verán de MONITOR/A DE TALLERES INFANTÍS en Lugo.

Contrato con xornada de 25 horas semanais en horario de mañás, de 9:00 a 14:00 horas.

Se estás interesado/a, envía o teu C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ( indicando no Asunto: Monitor/a Lugo)

Data de Creación: 2023-07-13 17:15:17


OFERTA: AUXILIAR DE ENFERMARÍA REF.: 347 ESTADO: Aberta
CLÍNICA DENTAL de Lugo necesita incorporar unha persoa con titulación de Formación profesional COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMARÍA para incorporación inmediata .Urxe contratación.

Se estás interesada/o envía C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2023-07-03 16:40:06


OFERTA: AUXILIAR DE ENFERMARÍA REF.: 346 ESTADO: Aberta
A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE inicia apertura de listaxes paralelas para a categoría de AUXILIARES DE ENFERMARÍA para centros públicos de Lugo e provincia.

Podes obter a solicitude para participar en: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2023-06-17 13:31:38


OFERTA: SOCORRISTA. REF.: 345 ESTADO: Aberta
O CONCELLO DE PARADELA selecciona unha persoa con titulación de formación profesional CS ENSINANZA E ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA ou coas condicións para o exercicio profesional de actividades de socorrismo acuático para contrato de verán como SOCORRISTA DE PISCINA PÚBLICA.

Meses: Xullo e Agosto

Soldo: 1260 euros ( líquidos)

Interesados/as enviar C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ou contactar telefónicamente co Concello ( 982 54 11 01).

Data de Creación: 2023-06-17 13:10:34


OFERTA: MONTADOR/ORA DE MOBLES REF.: 344 ESTADO: Aberta
MUEBLES FRANCO, empresa de mobles de San Xillao ( Lugo) busca incorporar unha persoa para montar e instalar mobles e elementos de carpintaría.
Urxe contratación.
Se estás interesado/a envía C.V. a: casamueble@mueblesfranco ou contacta persoalmente coa empresa en Pobra de San Xillao.
Existe a posibilidade de facilitar o traslado desde Lugo.

Data de Creación: 2023-06-16 11:28:39


OFERTA: DELINEANTE REF.: 343 ESTADO: Aberta
LINDES MELIDE, empresa adicada a medicións, inmobiliaria e seguros selecciona persoa coa titulación de CICLO SUPERIOR PROXECTOS DE EDIFICACIÓN para levar a cabo funcións de delineante ( levantamentos topográficos, medición de inmuebles,concentración parcelaria, etc).

Ofrece:
- Incorporación inmediata.
- Xornada completa
- Contrato en prácticas ( coa posibilidade de continuidade. e xornada completa.

Interesados/as enviar C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2023-06-15 16:29:51


OFERTA: TÉCNICO/A MANTEMENTO REF.: 342 ESTADO: Aberta
Importante empresa do sector da alimentación de Castro de Rei ( Lugo) selecciona un / unha TÉCNICO/A MANTEMENTO para incorporación inmediata con contrato indefinido.
A oferta vai dirixida a persoas que teñan un Ciclo de Grao Superior de Mecánica, Electricidade, etc

Interesados/as enviar C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2023-06-07 17:10:35


OFERTA: XEROCULTOR/A REF.: 341 ESTADO: Aberta

RESIDENCIA COMUNITARIA DE PERSOAS MAIORES de carácter relixioso de Lugo cidade busca XEROCULTORA para media xornada a cubrir durante o periodo de vacacións.

Interesadas contactar coa irmán LUZ no teléfono : 982 24 07 68

Data de Creación: 2023-06-07 16:45:48


OFERTA: TÉCNICO/A DESEÑO MECÁNICO REF.: 340 ESTADO: Aberta
NORVENTO selecciona TÉCNICO/A DESEÑO MECÁNICO para formar parte da área de Tecnoloxía da empresa en Lugo.

RESPONSABILIDADES:
- Deseño, documentación e fabricación dos elementos mecánicos de nuestro nBESS: adaptacións mecánicas de contenedores marítimos, bancadas de soporte e
suxeción de racks, cadros e inversores, canalizacións térmicas..
- Modelado 3D dos compoñentes, documentos e estructuras de producto e fabricación.

OFRÉCESE:
-Incorporación a un sólido grupo empresarial, con gran proxección no sector das enerxías renovables.
-Integración nun equipo altamente cualificado e multidisciplinar, traballando nun entorno óptimo para o desarrollo profesional nun sector de futuro.
-Flexibilidade horaria e organizativa.
-Paquete retributivo competitivo con acceso a retribución flexible.
-Crecimento profesional e desarrollo nun sector de futuro.


REQUISITOS::
- Ciclo medio o superior en diseño de fabricación mecánica o similar.

VALORARASE:
-Coñecemento avanzado de Catia ou software análogo.
-Coñecementos de fabricación e montaxe de compoñentes mecánicos.
-Coñecementos de electrotecnia.

Interesados/as inscribirse neste enlace: https://norvento.viterbit.site/tecnico-a-diseno-mecanico-lugo-vrsb0wj0MHIXh7Pi/apply/ ou enviar C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Data de Creación: 2023-06-07 16:18:45


OFERTA: TÉCNICO/A ELECTRÖNICO REF.: 339 ESTADO: Aberta
AUDASA, empresa concesionaria de Autopistas del Atlántico busca para incorporación inmediata un/ unha TÉCNICO/A ELECTRÓNICA con titulación de FP:

- CM Instalacións eléctricas e automáticas
- CM Instalacións de telecomunicacións

Interesados/as enviar C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2023-06-05 11:00:26


OFERTA: TÉCNICO/A ALMACÉN MEDICAMENTOS REF.: 338 ESTADO: Aberta
BIDAFARMA precisa incorporar unha persoa con titulación de CM FARMACIA E PARAFARMACIA para técnico/a de almacén de medicamentos:

- Recepción e comprobación de mercancía
- Colocación da mercancía
- Servir pedidos de clientes con radiofrecuencia
- Xestión informática de pedidos
- Organización de salida de ruta

Ofrécese contrato formativo de 6 meses de duración a xornada completa.

Interesados/as enviar C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2023-06-01 13:33:04


OFERTA: XEROCULTOR/A REF.: 337 ESTADO: Aberta
DOMUSVI de Outeiro de Rei ( Lugo) desexa incorporar CINCO XEROLCULTORES coa titulación de CM COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMARÍA ou CM ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA para incorporación inmediata.

Interesados/as enviar C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2023-06-01 09:46:31


OFERTA: XEFE DE OBRA REF.: 336 ESTADO: Aberta
Empresa constructora de Castro de Rei( Lugo) selecciona persoa titulada de FP GS PROXECTOS DE EDIFICACIÓN para traballar de XEFE DE OBRA.
Valóranse coñecementos de programas de deseño.
Non é necesaria experiencia previa.
A empresa ofrece formación, previa á incorporación.

Interesados/as enviar C.V. a: departamentoseleccióThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2023-05-30 16:34:27


OFERTA: XEROLCULTOR/A REF.: 335 ESTADO: Aberta
O CONCELLO DE PEDRAFITA DO CEBREIRO busca un/unha XEROCULTOR/A para incorporación inmediata.

As persoas poderán ter:
- CM Coidados auxiliares de enfermaría
- CM Atención a persoas en situación de dependencia
- Certificado de Profesionalidade Atención sociosanitaria a persoas en institucións

Interesados/as remitir C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ou contactar telefónicamente a través do teléfono: 639 12 15 31

Data de Creación: 2023-05-29 17:20:56


OFERTA: AUXILIAR DE ENFERMARÍA REF.: 334 ESTADO: Aberta
O CONCELLO DE SARRIA anuncia a apertura das BOLSAS DE CONTRATACIÓN de AUXILIARES DE ENFERMARÍA para a Residencia de Maiores Nosa Señora do Carmen para persoas coa titulación de FP GM Coidados auxiliares de enfermaría.

As soliciudes está abertas ata o 29 de maio de 2023.

As solicitudes, para as probas de acceso dirixiranse ao Sr. Presidente do O.A. Residencia de Maiores Nosa Señora do Carme, e presentaranse no Rexistro electrónico Xeral do Concello de Sarria.

http://sarria.sedelectronica.es

Data de Creación: 2023-05-29 17:07:43


OFERTA: XEROCULTOR/A REF.: 333 ESTADO: Aberta
A DEPUTACIÓN PROVINCIAL de Lugo busca persoas tituladas en:

- CM Coidados auxiliares de enfermaría
- CM Atención a persoas en situación de dependencia

para traballar como XEROCULTOR/A no Centro de Maiores de MEIRA ( LUGO) e noutros centros de maiores da provincia.

Inscricións en: deputacionlugo.portalemp.com

Data de Creación: 2023-05-29 09:24:12


OFERTA: TËCNICO/A ELECTRÓNICO REF.: 332 ESTADO: Aberta
Convocatoria dunha proba para ampliación de listaxes de contratación na categoría TÉCNICO/A ELECTRÓNICO na Corporación Radio e Televisión de Galicia (RTVG) para persoas coas seguintes titulacións:

- CM Instalacións Electrotécnicas
- CS Desenvolvemento de produtos electrónicos
- CM Equipos Eléctricos de Consumo
- CS Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos

O prazo para a inscrición nas probas remata o 25 de maio

As probas para as persoas admitidas terán lugar o 5 de xuño

Podes consultar máis información sobre esta convocatoria na seguinte ligazón:
http://www.crtvg.es/crtvg/portal-de-transparencia/actividade-corporativa/recursos-humanos/emprego-e-practicas/ofertas-emprego/convocatoria-para-ampliar-a-listaxe-de-contratacion-na-categoria-de-tecnico-a-electronico-1

Data de Creación: 2023-05-19 13:05:52


OFERTA: AXUDANTE ALMACÉN CONSTRUCIÓN REF.: 331 ESTADO: Aberta
Empresa de selección busca titulados de CS PROXECTOS DE EDIFICACIÓN para traballar nun almacén de construción en Meira ( Lugo) con coñecementos de documentación de obras, planos, plataformas, etc para atención especializada a clientes e elaboración de presupostos.

Interesados/as enviar C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2023-05-10 18:50:09


OFERTA: AUXILIAR/ COIDADOR/ORA REF.: 330 ESTADO: Aberta
A empresa lucense LUDIS TEMPORI busca titulados de formación profesional de:

- CM Coidados auxiliares de enfermaría
- CM Atención a persoas en situación de dependencia

para traballar como AUXILIARES / COIDADORES en campamentos da Xunta 2023( con pernocta) de persoas con discapacidade.

Os campamentos serán:

RTL PANXÓN. 2-11 xullo 1-10 setembro.

RTL CARBALLIÑO. 3-12 xullo. 14-23 xullo. 1-10 setembro.

ALBERGUE XUVENIL DE GANDARÍO. 8-17 agosto. 22-31 agosto. 5-14 setembro.

Se estás interesado/a envía con URXENCIA C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Data de Creación: 2023-05-10 18:10:19


OFERTA: TÉCNICO/A SAT REF.: 329 ESTADO: Aberta
LUCKIA, empresa multinacional do sector do xogo e entretemento ( máquinas de xogo, apostas deportivas, xogo online, etc) necesita cubrir unha vacante en Lugo de TÉCNICO/A SAT para traballos de mantemento e reparación de máquinas de xogo.

Se che interesa a electricidade e electrónica e che gusta resolver incidencias e solucionar averías, pode ser unha boa opción laboral.

As funcións serán:

- Reparación de averías en locais
- Mantemento electrónico e eléctrico de máquinas
- Atención co cliente e recaudación


Se estás interesado/a nesta oferta envíalles o antes posible o teu C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2023-05-08 15:43:11


OFERTA: TÉCNICO/A ELECTRICISTA REF.: 328 ESTADO: Aberta
Empresa do sector eléctrico, OSMOS SISTEMAS ELÉCTRICOS precisa persoa con titulación de Formación Profesional de Grao Medio INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS E AUTOMÁTICAS para servizos de concepción, montaxe, instalación e mantemento de instalacións.

Requírese dispoñibilidade para viaxar ( a empresa asume gastos de dietas).

Interesados/as enviar C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2023-05-04 16:02:01


OFERTA: TÉCNICO EN MECANIZADO REF.: 327 ESTADO: Aberta
Empresa de Mos ( Pontevedra) busca TÉCNICO EN MECANIZADO para formalo en METROLOXÍA.
A idea é que a través dunha BECA FEUGA como Auxiliar Técnico vai formándose na empresa.
A empresa leva a cabo medicións con BRAZO HEXAGON e LÁSER TRACKER.
Se cumpres os requisitos dunha Bolsa FEUGA e estás interesado, podes enviarlles o teu C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2023-05-03 17:49:44


OFERTA: TÉCNICO/A ELECTRÓNICO REF.: 326 ESTADO: Aberta
JOSBE, empresa de máquinas recreativas, repostos e servizo técnico selecciona unha persoa con titulación de formación profesional:

- Técnico/a en instalacións eléctricas e automáticas
- Técnico/a en Instalacións de telecomunicacións

Non se precisa experiencia previa pero si ganas de traballar e de incorporarse a esta empresa.

Interesados/as enviar C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2023-04-18 16:18:12


OFERTA: TECNICO/A FARMACIA E PARAFARMACIA REF.: 325 ESTADO: Aberta
FARMACIA DE PALAS DE REI ( LUGO) necesita iincorporar unha persoa coa titulación de CM FARMACIA E PARAFARMACIA para o seu establecemento.

Interesados/as enviar C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ou contactar directamente coa titular do establecemento.

Data de Creación: 2023-04-18 15:55:07


OFERTA: TÉCNICO/A MECANIZADO REF.: 324 ESTADO: Aberta
Empresa MOMTAXES METÁLICOS INGALUX S. L. en Outeiro de Rei ( Lugo) busca incorporar persoa con titulación de CICLO MEDIO MECANIZADO para posto de traballo en taller de mecanizado coas seguintes funcións:

- Recepción de material e xestión de almacén
- Mantemento de maquinaria
- Verificación pezas fabricadas
- Traballos auxiliares de taller

A incorporación será a través dunha BECA FEUGA.

Interesados/as enviar C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2023-04-16 19:44:56


OFERTA: TÉCNICOS/AS CAMPO REF.: 323 ESTADO: Aberta
GROUPE CIRCET, empresa adicada a redes de telecomunicacións fixas e móbiles selecciona persoa con titulación de TÉCNICO/A SUPERIOR DE ELECTRICIDADE / ELECTRÓNICA para incorparse como TÉCNICO/A DE CAMPO.

As funcións serán visitar emprazamentos por toda Galicia para replanteos, toma de datos, modificacións, etc

Interesados/as enviar C.V. a: seleccióThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2023-04-16 17:58:09


OFERTA: TÉCNICO/A XESTIÓN DOCUMENTAL REF.: 322 ESTADO: Aberta
Empresa SOLITIUM adicada a servizos informáticos e de xestión de impresión necesita incorporar na zoa de Galicia a dúas persoas como TÉCNICOS/AS JUNIOR DE XESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN con titulación de Ciclos Superiores de Electrónica.

Imprescindible ter carné de conducir.

Interesados/as remitir C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2023-04-16 17:36:34


OFERTA: TÉCNICO/A CARPINTARÍA METÁLICA REF.: 321 ESTADO: Aberta
Taller metálico MADA de Nadela ( Lugo) adicado á fabricación e montaxe de elementos de carpintaría metálica busca persoa para incorporación inmediata.

O perfil sería alumnado titulado en FP Básica Fabricación e Montaxe ou CM Mecanizado.

Interesados/as enviar C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2023-04-16 17:20:06


OFERTA: COIDADOR/ORA PERSOA EN SITUACIÓN DEPENDENCIA REF.: 320 ESTADO: Aberta
Persoa xoven en situación de dependencia busca persoa con titulación de formación profesional

- CM Coidados auxiliares de enfermaría
- CM Atención a persoas en situación de dependencia

para axuda persoal polo día.

A persoa está matriculada nun centro educativo polo que resulta imprescindible ter carné de conducir.

Interesados contactar con este departamento de orientación de maneira presencial ou a través do seguinte correo: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2023-04-12 18:20:56


OFERTA: RESPONSABLE DE LIMPEZA AGROALIMENTARIA REF.: 319 ESTADO: Aberta
GRUPO EULEN precisa incorporar para a empresa en Lugo unha persoa titulada CICLO SUPERIOR PROCESOS E CALIDADE NA INDUSTRIA ALIMENTARIA para funcións de responsable de planificar, dirixir e supervisar os procesos de limpeza.

Ofrecen:

- Contrato temporal ( baixa de larga duración con posibilidade de continuidade)
- Formación no posto de traballo
- Xornada laboral completa de luns a venres

Se estás interesado/a podes inscribirte no seguinte enlace: http://lhrc1a.rfer.us/EULENLbg7OJ ou ben, remitirlles o teu C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2023-04-04 17:40:38


OFERTA: OPERARIO/A MECANIZADO REF.: 318 ESTADO: Aberta
NAVANTIA convoca para o centro da Ría de Ferrol 8 vacantes Junior para titulados/as do CS PROGRAMACIÓN DA PRODUCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA coas funcións de OPERARIO/A DE MECANIZADO.

As funcións serán:

- Planificar, programar e controlar a fabricación por mecanizado e montaxe de bens de equipo asegurando a calidade de xestión e dos produtos e supervisando os sistemas de prevención de risgos laborais e protección ambiental.

Poden presentarse candidaturas ata o 31 de marzo de 2023.

A presentación de solicitudes serán a través do Portal de Emprego da páxina de Navantia ( apartado Listaxes e publicacións).


Documentación requerida para facer a solicitude:

- DNI / NIE / Pasaporte
- Curriculum vitae
- Certificado vida laboral ( experiencia laboral requerida de 0-4 anos)
- Titulación académica
- Documentación acreditativa dos méritos alegados

O proceso de selección constará de : exame, test psicotécnico e proba práctica)

Data de Creación: 2023-03-20 16:42:04


OFERTA: INSTALADOR/ORA ELEMENTOS CARPINTARÍA REF.: 317 ESTADO: Aberta
COCIÑAS SANTOS LUGO busca persoa con formación en instalacións de carpintaría para traballar como instalador/ora de mobles de cociñas e estruturas de madeira.

Interesados/as deben contactar co seu establecemento en Lugo ou enviar C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2023-03-15 16:28:32


OFERTA: AUXILIARES CLÍNICA REF.: 316 ESTADO: Aberta
O Concello de Sarria necesita incorporar AUXILIARES DE CLÍNICA para o que abre un proceso de inscripción ata o luns, 13 de marzo.

As persoas con titulación de formación profesional e interesadas poden consultar as bases e inscribirse en:

https://sarria.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/

Data de Creación: 2023-03-12 17:29:57


OFERTA: TÉCNICOS/AS MEDIOS E SUPERIORES DE MECANIZADO REF.: 315 ESTADO: Aberta
Empresa do sector do metal, LMB TWICE S.L.U. ubicada no Polígono O Ceao de Lugo necesita incorporar persoal con titulación de formación profesional:
- CM MECANIZADO
- CS PROGRAMACIÓN DA PRODUCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA
para ocupacións de operador/a de máquinas, programador/a de CNC, programador/a de sistemas automatizados en fabricación mecánica, programador/a da produción etc

Se estás interesado/a envía C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2023-03-10 13:04:59


OFERTA: PREPARADOR/A MÁQUINAS CNC REF.: 314 ESTADO: Aberta
EXLABESA, empresa referente mundial en extrusión de perfís de aluminio, ubicada en Picaraña ( Padrón) selecciona persoa con titulación de FP GM MECANIZADO / GS PROGRAMADOR/A DA PRODUCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA para incorporarse como PREPARADOR/A DE MÁQUINAS DE CNC ( programador/a series medias-largas e realizando postas a punto de máquinas horizontais e verticais, axuste de utilaxes, verificación de parámetros de calidade,interpretación de planos, etc.)

Interesados/as enviar C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2023-03-04 15:48:48


OFERTA: TÉCNICO/A ELECTRICIDADE- ELECTRÓNICA REF.: 313 ESTADO: Aberta
ELEKO, empresa de material eléctrico selecciona para o seu establecemento no O Ceao de Lugo a unha persoa coa titulación de formación profesional:

- CM Instalacións eléctricas e automáticas
- CM Instalacións de telecomunicacións

para traballar no mostrador da tenda vendendo material eléctrico e electrónico.

Interesados/as enviar C.V. a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2023-03-02 13:37:28


OFERTA: TÉCNICO/A CAMPO DE TELECOMUNICACIÓNS REF.: 312 ESTADO: Aberta

Empresa do sector das telecomunicacións, OUTSOURCING GROUP de Valladolid busca persoa con titulación de CICLO SUPERIOR SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓNS E INFORMÁTICOS para TÉCNICO/A DE CAMPO realizando medicións na zoa de Galicia.

Precísase:
- Dispoñibilidade para viaxar por Galicia
- Carné de conducir

Ofrécese:
- Contrato indefinido

Interesados/as enviar C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. indicando Referencia: Aux. Técnico Galicia

Data de Creación: 2023-02-28 16:33:24


OFERTA: ASISTENTE PERSOAL REF.: 311 ESTADO: Aberta
Empresa de servizos asistenciais busca un ASISTENTE PERSOAL PARA MULLER CON DEPENDENCIA en Nadela ( Lugo).

Ofrecen un contrato indefinido con xornada de luns a sábado ( 30 horas)

Horario de traballo fraccionado de mañá e tarde.

Funcións:

- Colaborar no aseo persoal
- Colaborar nos desprazamentos en coche adaptado

Requisitos:

- Experiencia en atención a persoas con dependencia
- Certificado de profesionalidade
- Titulación de FP ( TCAE, ATPSD) non imprescindible
- Carné de conducir
- A usuaria valora que sexa unha muller

Os/as interesados/as contactar con Francisco a través de email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ou telefónicamente: 673112982

Data de Creación: 2023-02-27 17:43:37


OFERTA: CARPINTEIRO/A REF.: 310 ESTADO: Aberta
Empresa de arquitectura en madeira, ADERA do GRUPO SERVICIO MÓVIL selecciona CARPINTEIRO/A para taller ( pantógrafo, serrado e montaxe).

Requírese titulación de formación profesional de grao medio CARPINTARÍA E MOBLE.

Ofrécese: Contrato estable a xornada completa en turnos rotativos de mañá e tarde de luns a venres.

Interesados/as enviar CV a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ( indicando en Asunto: Carpintero/a)

Podes consultar e anotarte nesta oferta no seguinte enlace de Infojobs:

https://www.infojobs.net/as-pontes-de-garcia-rodriguez/carpinteros-sector-madera/of-i908aff719147759045e19db7a64023?applicationOrigin=Corporativas-DP

Data de Creación: 2023-02-06 16:23:56


OFERTA: TÉCNICO/A SUPERIOR PARA QUEIXERÍA REF.: 309 ESTADO: Aberta
Empresa de gandería familiar de O Páramo ( Lugo) QUINTIÁN selecciona unha persoa con titulación de formación profesional de grao superior PROCESOS E CALIDADE NA INDUSTRIA ALIMENTARIA para incorporarse a este proxecto de elaboración de queixo artesano.

Trátase dunha empresa familiar que aposta por darlle valor a un territorio, un produto e unha forma de vida donde o coidado dos animais é a base do proxecto.

Xornada laboral continua de luns a venres.

Interesado/as enviar C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2023-02-01 16:56:58


OFERTA: DINAMIZADOR/ORA DIXITAL REF.: 308 ESTADO: Aberta
A Deputación Provincial de Lugo convoca un proceso selectivo para cubrir 5 postos de traballo de DINAMIZADOR/ORA DIXITAL para un programa de REDE DE OFICINAS ACELERA PEME PARA CONTORNOS DIXITAIS.

Requírese ter unha titulación de TÉCNICO/A SUPERIOR de calquer titulación.

Interesados/as deben enviar urxentemente solicitude telémática de inscrición a través da sede electrónica da Depuntación de Lugo.

Data de Creación: 2023-01-27 12:40:25


OFERTA: TÉCNICO/A LABORATORIO REF.: 307 ESTADO: Aberta
GRUPO TRAGSA abre unha oferta de emprego ata o 22/01/2023 ás 23:59 horas para que persoas con titulación de:

- Ciclos Superiores da familia de Sanidade
- Ciclos Superiores da familia de Industrias Alimentarias

se apunten para xerar unha listaxe de espera para cubrir posibles necesidades e baixas imprevistas en varios proxectos de Lugo.

As funcións serán realizacións de técnicas diagnósticas para aislamentos de microorganismos, micobioloxía e ELISA, neutralización.

O enlace da oferta é o seguinte: https://www.tragsa.es/_layouts/GrupoTragsa/ficha-oferta-empleo.aspx?tipo=FTG&jobid=34834

Data de Creación: 2023-01-22 17:17:12


OFERTA: TÉCNICO/A MANTEMENTO ASCENSORES REF.: 306 ESTADO: Aberta
Empresa española de instalación e mantemento de ascensores busca incorporar unha persoa como TÉCNICO/A DE MANTEMENTO para a delegación de Lugo cidade.

Requírese ter titulación de Formación Profesional:

- Ciclo Medio Instalacións Eléctricas e Automáticas
- CS Sistemas Electrotécnicos e Automatizados
- CS Mantemento Electrónico

Interesados/as enviar C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2023-01-18 18:02:15


OFERTA: TÉCNICO/A MANTEMENTO EQUIPOS INDUSTRIAIS REF.: 305 ESTADO: Aberta
Empresa GEA Westfalia Separator Ibérica desexa contratar unha persoa con titulación de Ciclo Superior AUTOMATIZACIÓN E ROBÓTICA INDUSTRIAL para traballar en mantemento preventivo e correctivo de equipos de centrifugación industrial (cambios de rodamentos, correas e outros compoñentes mecánicos) como TÉCNICO DE CAMPO da zoa de Galicia.

Este traballo require dispoñibilidade para viaxar por España ou Portugal e pernoctar de forma habitual fóra da casa de luns a vernes.

Durante o proceso de formación, todos os desprazamentos serán acompañando a un técnico de campo senior.

A persoa seleccionada debe por interese real en formarse, aprender e axudar no correcto desarrollo do servizo.

O tipo de contrato será en prácticas ( titulación nos últimos tres anos e non ter anteriormente este tipo de contrato).

O perfil desexable debe ser ter un especial interese pola mecánica con coñecementos eléctricos e electrónicos, e ser unha persoa que disfrute traballando en equipo, ue non sexa conflictiva e teña vocación de servicio ao cliente.

Se estás interesado/a nesta oferta laboral, envía o teu C.V. a Jordi Madern ao e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Data de Creación: 2023-01-17 18:59:03


OFERTA: AUXILIAR CLÍNICA DENTAL REF.: 304 ESTADO: Aberta
CLÍNICA DENTAL TERESA MARTÍNEZ de Sarria selecciona unha persoa coa titulación de CICLO MEDIO COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMARÍA para traballar de auxiliar bucodental.

Interesados/as enviar C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2023-01-12 22:06:49


OFERTA: MONITOR/A DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS REF.: 303 ESTADO: Aberta
SYNERGYM LUGO MURALLA, abrirá proximamente un ximnasio en Lugo para o que selecciona persoal para o Staff deste novo proxecto.

Requírese a titulación de CICLO SUPERIOR ENSINANZA E ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA.

Se estás interesado/a, envía C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ou contacta por teléfono con eles a través do : 699 73 32 17

Data de Creación: 2022-12-26 09:43:06


OFERTA: MONITOR/A DE XIMNASIO REF.: 302 ESTADO: Aberta
O Concello de A Cañiza convoca unha praza de MONITOR/A DE XIMNASIA para persoas tituladas no CICLO SUPERIOR ENSINANZA E ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA.
Se estás interesado na praza, cuxo prazo de presentación de solicitudes remata o vindeiro 15 de decembro, consultas as bases no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello; https://caniza.sedelectronica.es/info.0

Data de Creación: 2022-12-12 17:43:24


OFERTA: TÉCNICO/A INSTALACIÓNS DE ENERXÍA SOLAR FOTOV REF.: 301 ESTADO: Aberta
TECGAL ENERXÍAS S.L. ,empresa dedicada a instalacións de enerxías renovables,térmicas e eléctricas, solares fotovoltaicas, aerotérmicas, geotérmicas, biomasa...e ao seu mentemento, necesita incorporar unha persoa con titulación de formación profesional CM INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS E AUTOMÁTICAS e con iniciativa e ganas de aprender para contrato indefinido.
Salario por convenio.
Valoraránse coñecementos de soldadura.

Interesados/as enviar C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2022-12-07 16:39:26


OFERTA: TÉCNICO/A ELECTRÓNICO REF.: 300 ESTADO: Aberta
NORVENTO necesita incorporar un TÉCNICO/A ELECTRÓNICO para incorporarse a un equipo de electrónica de potencia en Vilalba.

As responsabilidades serán:

-Probas de convertidores de electrónica de potencia.
-Postas en marcha en campo.
-Elaboración de protocolos de probas.
-Montaxe de maquetas e escenarios de proba.
-Aportación de melloras de deseño eléctrico – mecánico.

Perfil profesional:

-Técnico Superior especialidade eléctrica, automática ou electrónica ou similares.

Valoraráse: (requisitos non indispensables):

-Experiencia en probas de sistemas eléctricos.
-Experiencia en montaxe de convertidores de electrónica de potencia.
-Experiencia en montaxe de cadros eléctricos.
-Experiencia en traballos de equipos de media tensión (1 kV).

Se estás interesado/a neste posto de traballo envía C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ou contacta con este departamento de información e orientación profesional.

Data de Creación: 2022-11-29 17:59:05


OFERTA: TÉCNICO SUPERIOR PARA MANTEMENTO REF.: 299 ESTADO: Aberta
Empresa de Castro Riberas de Lea, QUESCREM necesita incorporar unha persona con titulación de Formación Profesional, CS SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS E AUTOMATIZADOS para funcións de técnico/a de mantemento.

Se estás interesado/a nesta oferta contacta co departamento de información e orientación profesional do centro.

Data de Creación: 2022-11-24 09:54:43


OFERTA: DELINEANTE JUNIOR REF.: 298 ESTADO: Aberta
Importante empresa de telecomunicacións selecciona tres persoas con titulación de CS PROXECTOS EDIFICACIÓN para posto de traballo 100% EN REMOTO. para funcións de deseño e parametrización das comunicacións entre tiendas ( wifi, contas peroais, etc).

Ofrecen periodo de formación presencial previo de 2-4 semanas.

Requírese experiencia/ formación en AUTOCAD e valórase en Revit.

Interesados/as enviar C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2022-11-23 16:50:21


OFERTA: CARPINTEIRO/A REF.: 297 ESTADO: Aberta
FASTER EMPLEO ETT selecciona un/unha CARPINTEIRO/A para empresa de fabricación de portas de Cambre ( A Coruña).

A xornada laboral é de luns a venres de 9:00 a 13:00 horas e de 13:30 a 17:00 horas.

Incorporación inmediata.

Enviar C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ou contactar por WhatsApp no 663 738 006

Data de Creación: 2022-11-21 08:48:32


OFERTA: TÉCNICO/A EN FARMACIA REF.: 296 ESTADO: Aberta

FARMACIA de PALAS DE REI selecciona unha persoa TÉCNICO/A DE FARMACIA para incorporación inmediata.

Xornada laboral con horario partido.

Interesados/as enviar C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2022-11-15 16:44:50


OFERTA: ELECTRICISTA DE MANTEMENTO REF.: 295 ESTADO: Aberta
GI GROUP E.T.T. de A Coruña selecciona unha persoa con titulación de Formación Profesional:

- CM INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS E AUTOMÁTICAS
- CS SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS E AUTOMATIZADOS
- CS AUTOMATIZACIÓN E ROBÓTICA INDUSTRIAL

para ocupacións de electricista e de mantemento de automatizacións industriais nunha importante empresa da provincia de Lugo.

Se estás interesado/a, envía C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2022-11-15 16:23:48


OFERTA: ELECTRICISTA DE MANTEMENTO REF.: 294 ESTADO: Aberta
Empresa de fabricación de abonos orgánicos ubicada en Portomarín ( Lugo) selecciona unha persoa con titulación de formación profesional de :
- CM Instalacións eléctricas e automáticas
- CS Sistemas electrotécnicos e automatizados
para levar o mantemento dos sistemas electrotécnicos da empresa.

Os/as interesados/as deben enviar C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2022-11-07 15:54:11


OFERTA: PERSOAL COIDADOR REF.: 293 ESTADO: Aberta
A Cruz Roja de Castro Riberas de Lea ( Lugo) necesita incorporar catro persoas como coidadoras de persoas dependentes para cubrir as vacacións de Nadal con posibilidades de continuidade na empresa

Requírese titulación de formación profesional de:

- CM COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMARÍA
- CM ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

Trátase dun contrato a xornada completa e en turnos rotativos de mañá e tarde.

Interesados/as contactar telefónicamente con Esther ( 630 452 394) ou enviar C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2022-10-27 16:59:20


OFERTA: OFICIALES/ AUIXILIARES ELECTRICISTAS REF.: 292 ESTADO: Aberta
Compañía eléctrica de Lugo necesita OFICIALES E AUXILIARES ELECTRICISTAS para mantemento de liñas eléctricas.
Necesítase dispor de carnet de conducir e valórase a experiencia previa no sector.

A empresa ofrece incorporación inmediata.

Interesados/as enviar C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2022-10-26 16:59:55


OFERTA: TÉCNICO/A MANTEMENTO DE LAVANDERÍAS REF.: 291 ESTADO: Aberta
Empresa selecciona unha persoa con titulación superior de Formación Profesional, preferentemente no CICLO SUPERIOR SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS E AUTOMATIZADOS para tarefas de mantemento de lavanderías de Lugo.

Xornada de mañá ( 9-13:00 horas) e tardes ( 16:00-20:00 horas) e dous sábados ( 10:00-13:00 horas) ao mes.

Non se require experiencia previa.

Interesados/as enviar C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2022-10-20 16:27:48


OFERTA: ELECTRICISTA DE MANTEMENTO REF.: 290 ESTADO: Aberta
Empresa de Lugo, RAMIL INCUBACIÓN AVICOLA selecciona unha persoa con titulación de formación profesional ( GRAO MEDIO INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS E AUTOMÁTICAS ou INSTALACIÓNS DE TELECOMUNICACIÓNS) para traballar como ELECTRICISTA DE MANTEMENTO.

E empresa está disposta a dar formación adaptada aos requerimentos da empresa pero valora especialmente, o compromiso do/a traballador/ora.

Os/as interesados/as deben enviar C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2022-10-20 12:37:38


OFERTA: AUXILIAR AXUDA A DOMICILIO REF.: 289 ESTADO: Aberta
O CONCELLO de O VICEDO de LUGO convoca un concurso-oposición dun/ha AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO a xornada parcial ( 85.3%) como persoal laboral temporal.

As bases pódense consultar no Rexistro Xeral do Concello de O Vicedo, no blog de emprego do Concello: empregovicedo.blogspot.com ou na sede electrónica www.concellodovicedo.org.

O prazo para presentarse remata o vindeiro 23 de outubro.

Data de Creación: 2022-10-20 10:59:54


OFERTA: AUXILIAR AXUDA NO FOGAR REF.: 288 ESTADO: Aberta
O CONCELLO DAS NOGAIS convoca un proceso selectivo para varios postos de AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR.

As bases están publicadas na web do Concello: www.concelloasnogais.es e no taboleiro de edictos de dito Concello.

O prazo remata o vindeiro 23 de outubro.

Data de Creación: 2022-10-20 10:22:01


OFERTA: AUXILIAR BUCODENTAL REF.: 287 ESTADO: Aberta
CLÍNICA DENTAL de Lugo dedicada a periodoncia e implantoloxía precisa incorporar unha persoa con titulación de CM COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMARÍA para tarefas de axudante en operacións e mantemento de aparataxe e instrumentación.

Posibilidade de contrato indefinido, superado o periodo de prácticas.

Interesados/as enviar C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2022-10-18 20:29:40


OFERTA: OPERARIO MANTEMENTO ELÉCTRICO REF.: 286 ESTADO: Aberta
REGANOSA, compañía dedicada ao transporte e regasificación de gas natural desexa incorporar persoas con titulación de :
- CS Sistemas electrotécnicos e automatizados
- CS Automatización e robótica industrial
para traballos de mantemento eléctrico, instrumentación e control de equipos e instalacións na planta de Marsaxlokk ( Malta).

Precísase bo nivel de inglés.

Ofrécese:
- Contrato maltés
- Incorporación inmediata

Se estás interesado/a, envía a túa candidatura con C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2022-10-14 13:28:44


OFERTA: XEROCULTOR/ORA REF.: 285 ESTADO: Aberta
A RESIDENCIA DA TERCEIRA IDADE DE PALAS DE REI, busca persoa para traballar de XEROCULTOR/ORA.

Requírese ter a titulación de Formación Profesional de grao medio de ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

Se estás interesado/a, envíalles o teu C. V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2022-10-10 16:30:49


OFERTA: TÉCNICO/A SUPERIOR ELECTRICIDADE E ELECTRÖNIC REF.: 284 ESTADO: Aberta
A refinería REPSOL de A Coruña desexa incorporar persoas con titulación nos últimos dous anos en Formación Profesional de Grao Superior ( Sistemas electrotécnicos e automatizados; Auitomatización e robótica industrial) para contrato de formación de 6 meses.
Se estás interesado/a envíalles o teu C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2022-10-06 11:16:43


OFERTA: AUXILIAR DE XEROCULTOR/A REF.: 282 ESTADO: Aberta
O Boletón oficial provincial publica un concurso oposición para cubrir unha plaza de AUXILIAR DE XEROCULTOR/A como persoal laboral temporal na Residencia de maiores Nosa Señora do Carme de Sarria.
Podes consultar as bases da convocatoria no BOP do 27 de setembro.
Prazo de presentación de instancias ata o 6 de outubro.

Data de Creación: 2022-10-03 16:37:25


OFERTA: TÉCNICO/A COMERCIAL SECTOR TECNOLÓXICO REF.: 281 ESTADO: Aberta
BITMAKER, partner exclusivo da multinacional xaponesa KEYENCE en España, líder mundial tecnolóxico e comercial en automatización industrial selecciona unha persoa para TÉCNICO/A COMERCIAL NO SECTOR TECNOLÓXICO para venda técnica de equipos que aporten solucións de valor añadido en cadenas de producción da industria.

Se desexas formar parte desta empresa en periodo de expansión en España, envíalles o teu C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2022-09-12 17:40:28


OFERTA: OPERARIO/A ALMACÉN FARMACEÚTICO REF.: 280 ESTADO: Aberta
BIDAFARMA, ccoperativa de distribución de medicamentos selecciona unha persoa TÉCNICO/A DE FARMACIA para traballo de OPERARIO/A DE ALMACÉN, para desenvolver funcións de:

- Recepción e comprobación de mercancía
- Colocación de mercancía
- Servir pedidos de clientes con radio frecuencia
- Xestión informática de pedidos
- Organización da salida de ruta

Se estás interesado/a envíalles o teu C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2022-09-12 17:13:57


OFERTA: TÉCNICO/A MANTEMENTO ENERXÍAS RENOVABLES REF.: 279 ESTADO: Aberta
ECOGAL S.L.necesita incorporar traballador/ora a xornada completa para funcións de apoio para posta en servizo de operacións e mantemento de toda clase de enerxías renovables.

Requírese titulación de Formación Profesional de
:
- CM Instalacións Electricas e automaticas
- CS Sistemas Electrotécnicos e automatizados

O contrato a realizar será un contrato formativo para a obtención de práctica profesional.

Abstenerse candidatos que non cumplan os requisitos para a formalización deste tipo de contrato.

Interesados/as contactar enviando C.V. a : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2022-09-02 22:47:59


OFERTA: TÉCNICO/A SUPERIOR RAMA ELÉCTRICA REF.: 278 ESTADO: Aberta
RUSSULA S.A. empresa multinacional con sede en A Coruña especializada en deseño e execución de proxectos de enxeñaría, instalación e montaxe de plantas para a industria do aceiro, necesita incorporar persoas para o Taller de Bergondo.

Requisitos do perfil:

• Funcións:

Participar na instalación de equipos industriais, interpretación de planos e esquemas eléctricos, poñendo en marcha o equipo, comprobando o seu funcionamiento, correxindo posibles defectos e verificando o proceso operativo segundo as normas de calidade ey seguridade establecidas.

• Requisitos:

- Estudios mínimos: preferiblemente formación profesional da rama eléctrica aínda que tamén se poderán ter en conta candidaturas con formación profesional en fabricación e montaxe, calderería e soldadura, mantemento, etc.

- Experiencia mínima: non requerida. Valorable experiencia previa en montaxe de cadros eléctricos.

• Ofrécese:

- Estabilidade laboral.
- Horario laboral de 08:00 a 14:00 e de 15:00 a 17:30 horas de luns a xoves e os venres de 08:00 a 13:00 horas.

As persoas que estean interesadas poden enviar o seu CV á seguinte dirección de correo: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2022-09-02 16:23:07


OFERTA: XEROCULTOR/ORA REF.: 277 ESTADO: Aberta
DOMUSVI, residencia de persoas maiores, necesita para a súa residencia de Outeiro de Rei ( Lugo), persoas coa titulación de formación profesional:

- CM Coidados Auxiliares de enfermaría
- CM Atención a persoas en situación de dependencia

Se estás interesado/a nesta oferta, envía C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2022-09-02 15:59:36


OFERTA: PERSOAL COIDADOR REF.: 276 ESTADO: Aberta
A fundación Cruz Roja de Castro Riberas de Lea ( Lugo) necesita incorporar persoal cuidador para cubrir as vacacións de verán.
Requírese titulación de formación profesional de:
- Coidados auxiliares de enfermaría
- Atención a persoas en situación de dependencia

Trátase dun contrato a xornada completa e en turnos rotativos de mañá e tarde.

Interesados/as contactar telefónicamente con Esther ( 630 452 394) ou enviar C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2022-07-06 13:25:33


OFERTA: ASISTENTE PERSOAL REF.: 275 ESTADO: Aberta
Persoa en situación de dependencia necesita cubrir o periodo de vacacións da ASISTENTE PERSOAL ( colaborar en aseo persoal, alimentación e desprazamentos en coche) entre o 26 de xullo e o 24 de agosto na parroquia de Recimil ( Nadela)..

Requírese:
- Persoa con titulación de FP Atención a persoas en situación de dependencia

Ofrécese:
- Contrato por 5 horas diarias en xornada partida de luns a sábado

Interesados/as contactar coa persoa a través deste correo: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2022-06-26 18:04:37


OFERTA: OPERARIO/A REDES DE ABASTECEMENTO/A REF.: 274 ESTADO: Aberta
A empresa FCC AQUALIA necesita incorporar para a súa planta de Rábde, Outeiro de Rei e Lugo a unha persoa con titulación de formación profesional de grao medio de Electricidade para traballos de rede de abastecemento e instalación de potabilización e depósitos. e tamén de mantemento de cadros eléctricos.

Tratase duh traballo a tempo completo e en xornada continua.
Salario según convenio.

Se estás interesado/a, enválles o teu C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2022-06-13 17:09:37


OFERTA: COIDADOR/ORA MAIORES REF.: 273 ESTADO: Aberta
Centro de persoas maiores de Penarrubia (Lugo) busca persoa coa titulación de formación profesional de grao medio " ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA" para os meses de xullo e agosto, con contrato a xornada completa.

Se estás interesado/a nesta oferta laboral, envíalles o teu C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2022-06-09 10:54:53


OFERTA: COIDADOR/ORA PERSOAS CON DISCAPACIDADE REF.: 271 ESTADO: Aberta
DOMUSVI Bóveda ,residencia de persoas con discapacidade selecciona persoas coa titulación de :

- Certificado de profesionalidade " Atención a persoas en institucións"
- CM Coidados auxiliares de enfermaría
- CM Atención a persoas en situación de dependencia

Se estás interesado/a nesta oferta laboral, envíalles o teu C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2022-06-08 12:12:00


OFERTA: SOCORRISTA DE PISCINA REF.: 272 ESTADO: Aberta
A POUSADA DE PORTOMARÍN selecciona unha persoa coa titulación de " CS Ensinanza e animación sociodeportiva" para traballo de SOCORRISTA DE PISCINA de hotel.

Contrato desde fináis de xuño ata principios de setembro.

Ineresados/as contactar con Mónica Méndez na Pousada ou enviar C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2022-06-07 17:52:33


OFERTA: COIDADOR/ORA PERSOAS MAOIRES REF.: 270 ESTADO: Aberta
DOMUSVI, residencia de persoas maiores, necesita para a súa residencia de Outeiro de Rei ( Lugo), persoas coa titulación de formación profesional:
- CM Coidados Auxiliares de enfermaría
- CM Atención a persoas en situación de dependencia

Se estás interesado/a nesta oferta, envía C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2022-06-07 15:52:06


OFERTA: EDUCADOR/ORA ACTIVIDADES TEMPO LIBRE INFANTIL REF.: 269 ESTADO: Aberta
LUCUS AVENTUR, empresa de Lugo adicada a actividades deportivas no medio rural busca persoas tituladas no CS EDUCACIÓN INFANTIL para traballar de educador/ora de actividades de tempo libre infantil para campamentos de verán.

Se estás interesado/a nesta oferta, envía con urxencia C.V. con Referencia: Curriculum a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2022-05-21 17:09:35


OFERTA: ANIMADOR/ORA ACTIVIDADES DEPORTIVAS REF.: 268 ESTADO: Aberta
LUCUS AVENTUR, empresa de Lugo adicada a actividades deportivas no medio rural busca persoas tituladas no CS ENSINANZA E ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA para traballar de animador/ora de actividades deportivas con grupos.

Se estás interesado/a nesta oferta, envía con urxencia C.V. con Referencia: Curriculum a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2022-05-21 17:02:38


OFERTA: ASISTENTE ATENCIÓN DOMICILIARIA REF.: 267 ESTADO: Aberta
SACYR SERVIZOS, empresa que xestiona o servizo de axuda no fogar do Concello de Lugo, busca persoas coa titulación de CM ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA ou o Certificado de Profesionalidade de ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO para cubrir turnos tanto de fins de semana como de semana.

Imprescindible carné de conducir porque este servizo abarca todo o Concello de Lugo.

Interesados/as enviar C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ou contactar en horario de mañá con Pura no teléfono : 608 433 548

Data de Creación: 2022-05-19 16:17:47


OFERTA: TÉCNICO/A MECANIZADO REF.: 266 ESTADO: Aberta
Empresa do sector do Metal de Lalín ( hermanos Toimil García S.A.) precisa incorporar un operario/a para fresadora e torno CNC con titulación de GM MECANIZADO.
Salario según convenio. Incorporación inmediata.

Interesados/as enviar C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2022-05-19 16:01:17


OFERTA: ANIMADOR/A FÍSICO-DEPORTIVO REF.: 265 ESTADO: Aberta
Empresa de servizos de ocio en Lugo, GRUPO VITAE, busca candidatos/as coa titulación de formación profesional de CS ENSINANZA E ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA para traballar con eles.
Se tes esta titulación e desexas subir o teu C.V. podes facelo en: www.grupovitae.com ( candidatura espontánea).

Data de Creación: 2022-05-18 17:34:50


   
FSE
   
Acreditación
   
   
FSE
   
iso9001
   
Departamento Orientación
   
   
   
   
   
   
   
   
© CIFP Politécnico de Lugo