Erro
  • JUser: :_load: Unable to load user with id: 63

Admisión e matrícula

Detalles

 

CURSO 2024/2025

ENLACES WEB

INSTRUCIÓNS XERAIS DE ADMISIÓN (+INFO)

PRAZOS DO PROCESO DE ADMISIÓN ORINADIOR E MODULAR(+INFO)

PRAZOS DO PROCESO DE ADMISIÓN FP BÁSICA(+INFO)

PRAZOS DO PROCESO DE ADMISIÓN DUAL INTENSIVA(+INFO)

PRAZOS DO PROCESO DE ADMISIÓN CURSOS ESPECIALIZACIÓN (+INFO)

ADMISIÓN CICLOS MEDIOS

ADMISIÓN CICLOS SUPERIORES

SOLICITUDE VIA WEB

 

A solicitude vía web poderase realizar para todos os réximes e graos, agás para o segundo curso do réxime ordinario.

 

A solicitude deberá realizarse mediante o asistente informático vía web para todos os réximes e graos, agás para o segundo curso do réxime ordinario. Logo de realizada, a aplicación informática xera un impreso de solicitude no que poden darse tres circunstancias:

  • Solicitude validada automaticamente: o impreso xerado polo asistente web indica expresamente que non ten que achegar máis documentación e que non é necesario entregar o impreso nun centro educativo. A solicitude terá consideración de validada e terase en conta no proceso de admisión. Lembre gardar unha copia impresa como resgardo e consultar a listaxe provisional de solicitudes.
  • Solicitude de entrega automática: no impreso xerado indica que se trata dunha solicitude entregada automaticamente no centro de inscrición seleccionado. Neste caso non é necesario levar a devandita solicitude ao centro e quedará pendente da verificación por parte do centro da documentación achegada electronicamente. Lembre gardar unha copia impresa como resgardo e consultar a listaxe provisional de solicitudes.
  • Solicitude de entrega presencial no centro: na epígrafe “Documentación que se presenta”, do impreso xerado pola aplicación informática, indícase a documentación que cómpre achegar no centro. Esta documentación, xunto cos impresos xerados, deberá ser entregada en prazo, en calquera centro de Galicia con oferta de ciclos formativos de formación profesional sostida con fondos públicos. Este documento será validado polo centro e unha das copias será selada e entregada á persoa solicitante. Sen estes requisitos, a solicitude carece de validez e non se terá en conta no proceso de admisión.

 

Vídeo de axuda para realizar a solicitude web

- A solicitude web realizarase na ligazón: www.edu.xunta.es/ciclosadmision

 

 

   
FSE
   
Acreditación
   
Aula 4.0
   
Rumed
   
Benestar
   
FSE
   
iso9001
   
Departamento Orientación
   
   
   
   
   
   
© CIFP Politécnico de Lugo