Erro
  • JUser: :_load: Unable to load user with id: 63

DEPTO. CALIDADE E INNOVACIÓN

Suxestións, Queixas e Reclamacións (SQR)

Detalles

 

Os criterios definidos pola dirección do CIFP para o tratamento das SQR son:

 

  • Suxestión: idea que se lle aporta á dirección do CIFP con ánimo construtivo para a súa mellora.
  • Queixa: mostra de insatisfacción sobre aspectos nos que a dirección do CIFP non ten contraídos compromisos debidos ao SXC ou legais.
  • Reclamación: xestionaranse segundo a Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e a Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público. 

 

O alumnado, persoal do centro e outras persoas interesadas deberán presentar as súas suxestións ou queixas por escrito,  depositándoo na caixa colocada no vestíbulo do centro para tal fin ou por email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Certificado IQNET

Detalles

Política de calidade

Detalles

Política de calidade

Os Centros Integrados de Formación Profesional do Sistema Educativo de Galicia, teñen unha implicación e compromiso claro coa calidade como se retrata na nosa Misión, Visión e Valores.

 

 Misión

 

Descríbese nos seguintes puntos:

 

  • Establecer unha oferta de formación profesional modular, flexible, de calidade e adaptada ás demandas da poboación e ás necesidades xeradas polo mundo produtivo, proporcionando servizos para a cualificación e a recualificación das persoas ao longo da vida. 
  • Participar no procedemento para o recoñecemento, a avaliación e a acreditación de competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral e de vías non formais de formación no marco do Sistema Nacional das Cualificacións e da Formación Profesional. 
  • Prestar servizos de información e de orientación profesional ás persoas para tomar as decisións máis axeitadas respecto da súa carreira profesional 

    Ler máis:Política de calidade

Certificado AENOR

Detalles

   
FSE
   
Acreditación
   
Aula 4.0
   
Rumed
   
Benestar
   
FSE
   
iso9001
   
Departamento Orientación
   
   
   
   
   
   
© CIFP Politécnico de Lugo