Saltar la navegación

MásterFP Fabricación Aditiva

Perfil Profesional

Curso de especialización: Fabricación Aditiva
Familia: Fabricación Mecánica
Máster de Formación Profesional
Horas: 600 (1 curso escolar)

Que se aprende a facer?
Desenvolver e xestionar proxectos de fabricación aditiva mediante o uso de impresión 3D, supervisar ou executar a montaxe, mantemento e posta en marcha dos devanditos proxectos, así como tomar decisións de implementación no desenvolvemento de produtos de empresa (auxiliares ou finalistas) respectando criterios de calidade, deseño, seguridade e respecto ao medio ambiente.

En que ámbitos se traballa?

Pequenas, medianas e grandes empresas, tanto públicas como privadas, principalmente nos ámbitos da investigación, desenvolvemento de produtos, produción industrial, mantemento industrial e servizos.

Que ocupacións se desempeñan?

 • Experto en sistemas de fabricación aditiva
 • Experto en impresión 3D
 • Experto en deseño de produto para impresión 3D
 • Deseñador 3D por escaneado,
 • Experto en prototipado rápido.

Módulos profesionais

DENOMINACIÓN DURACIÓN
Deseño de estruturas alixeiradas e optimización topolóxica en fabricación 82 Horas
Escaneado e reparación de mallas 3D 63 Horas
Manexo, reparación e custos da fabricación aditiva 100 Horas
Modelado, laminado e impresión 3D 200 Horas
Post procesado 73 Horas
Tecnoloxías de fabricación aditiva 82 Horas

Qué título ou acreditación se obtén?

Título de Máster en Formación Profesional

Qué requisitos de acceso se piden?

Algunha das seguintes Titulacións:

 • Técnico Superior en Programación da Produción en Fabricación Mecánica
 • Técnico Superior en Automatización e Robótica Industrial
 • Técnico Superior en Audioloxía Protésica
 • Técnico Superior en Construcións Metálicas
 • Técnico Superior en Patronaxe e Moda
 • Técnico Superior en Automoción
 • Técnico Superior en Deseño en Fabricación Mecánica
 • Técnico Superior en Dirección de Cociña
 • Técnico Superior en Deseño e Produción de Calzado e Complementos
 • Técnico Superior en Proxectos de Edificación
 • Técnico Superior en Enerxías Renovables
 • Técnico Superior en Proxectos de Obra Civil
 • Técnico Superior en Programación da Produción en Moldeo de Metais e Polímeros
 • Técnico Superior en Deseño e Amueblamento
 • Técnico Superior en Deseño Técnico en Textil e Pel
 • Técnico Superior en Animacións 3D, Xogos e Contornos Interactivos
 • Técnico Superior en Vestiario a Medida y de Espectáculos
 • Técnico Superior en Caracterización e Maquillaxe Profesional
 • Técnico Superior en Ortopróteses e Produtos de Apoio